08 22109192 - 08 62785794 booking@xrockclimbing.com

Tin tức & Khuyến mãi

LADIES NIGHT- Giảm giá cho khách hàng nữ vào thứ 4 hàng tuần từ 4pm -- 9pm
Wednesday Ladies’ night from 4pm to 9 pm ---- Discount for female customers
Hợp tác với mobiphone
Khuyến mãi 20% cho khách hàng sử dụng mạng di động mobifone
Hợp tác với hotdeal
Giảm giá cho khách hàng sử dụng voucher giấy và e-voucher của hotdeal với dịch vụ leo núi trong nhà tại X-Rock

Đối tác của chúng tôi