08 22109192 - 08 62785794 booking@xrockclimbing.com

Phiếu quà tặng

Món quà tuyệt vời dành cho gia đình, bạn bè hay đối tác kinh doanh. Phiếu quà tặng có thể được mua theo loại vé, thẻ thành viên, các khóa học hoặc hàng hóa tại trụ sở X-Rock của chúng tôi.

 

Đối tác của chúng tôi