08 22109192 - 08 62785794 booking@xrockclimbing.com

PARTY PROMO - PARTY PROMO

75 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM 5 tháng
08 22109192 - 08 62785794
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Khóa Học Tương Tự

KHOÁ HỌC BELAY VÀ SAFETY.
KHÓA HỌC AN TOÀN LEO NÚI 75 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM
Khóa học cho người mới bắt đầu
KHÓA HỌC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 75 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM
TEAM BUILDING 75 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM

Đối tác của chúng tôi