08 22109192 - 08 62785794 booking@xrockclimbing.com

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU - Khóa học cho người mới bắt đầu

75 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM 1,5 giờ /buổi
08 22109192 - 08 62785794
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Khóa Học Tương Tự

KHOÁ HỌC BELAY VÀ SAFETY.
KHÓA HỌC AN TOÀN LEO NÚI 75 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM
PARTY PROMO
PARTY PROMO 75 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM
TEAM BUILDING 75 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM

Đối tác của chúng tôi