08 22109192 - 08 62785794 booking@xrockclimbing.com

Khóa học

KHÓA HỌC AN TOÀN LEO NÚI
75 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM
KHÓA HỌC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
75 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM
PARTY PROMO
75 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM
TEAM BUILDING
75 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM

Đối tác của chúng tôi